nl

Privacybeleid

Privacybeleid UmA & LiFe Coaching

UmA & LiFe Coaching (umalivecoaching.be), gevestigd te 3830 Wellen, Langenakker 15B , is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Umalifecoaching.be hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegeven. In dit document willen wij u heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegeven. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de wet Algemene Verordeningen Gegevensbescherming (AVG)

De Privacyverklaring bevat de soorten informatie die wordt verzameld en geregistreerd door Umalifecoaching.be en hoe we deze gebruiken.

Als u aanvullende vragen heeft of meer informatie wenst over ons privacybeleid, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op onze online activiteiten en geldt voor bezoekers van onze website met betrekking tot de informatie die zij delen en/of verzamelen in Umalifecoaching.be.

De Privacyverklaring is niet van toepassing op informatie die offline of via andere kanalen dan deze website wordt verzameld.

Toestemming

Door onze website te gebruiken stemt u in met ons Privacybeleid en gaat u akkoord met de voorwaarden ervan.

Informatie die we verzamelen

De persoonlijke informatie die u wordt gevraagd te verstrekken en de redenen waarom u wordt gevraagd deze te verstrekken, zullen u duidelijk worden gemaakt op het moment dat wij u vragen uw persoonlijke informatie te verstrekken.

Als u rechtstreeks contact met ons opneemt, kunnen wij aanvullende informatie over u ontvangen, zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, de inhoud van het bericht en/of de bijlagen die u ons stuurt, en alle andere informatie die u verkiest te verstrekken.

Wanneer u zich registreert voor een account, kunnen wij u vragen om uw contactgegevens, waaronder naam, bedrijfsnaam, adres, e-mailadres en telefoonnummer.

Hoe wij uw informatie gebruiken

UmA & LiFe Coaching verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Onze website aanbieden, beheren en onderhouden
  • Onze website verbeteren, personaliseren en uitbreiden
  • Begrijpen en analyseren hoe u onze website gebruikt
  • Nieuwe producten, diensten, functies en functionaliteit ontwikkelen
  • Met u te communiceren, rechtstreeks of via een van onze partners, onder meer voor klantenservice, om u updates en andere informatie met betrekking tot de website te verstrekken en voor marketing- en promotiedoeleinden
  • U e-mails sturen
  • Fraude opsporen en voorkomen

Logbestanden

Umalifecoaching.be maakt standaard gebruik van logbestanden. Deze bestanden registreren bezoekers wanneer zij websites bezoeken. Alle hostingbedrijven doen dit en een onderdeel van de analyse van hostingdiensten. De informatie die door logbestanden wordt verzameld omvat internet protocol (IP) adressen, browser type, Internet Service Provider (ISP), datum en tijd stempel, verwijzende/exit pagina's, en eventueel het aantal kliks. Deze zijn niet gekoppeld aan informatie die persoonlijk identificeerbaar is. Het doel van de informatie is om trends te analyseren, de site te beheren, de bewegingen van gebruikers op de website te volgen en demografische informatie te verzamelen.

Cookies en webbakens

Zoals elke andere website gebruikt umalifecoaching.be "cookies". Deze cookies worden gebruikt om informatie op te slaan, waaronder bezoekersvoorkeuren en de pagina's op de website die de bezoeker heeft bezocht. De informatie wordt gebruikt om de gebruikerservaring te optimaliseren door de inhoud van onze webpagina's aan te passen op basis van het browsertype en/of andere informatie van de bezoekers.

Advertentiepartners Privacybeleid

U kunt deze lijst raadplegen voor het privacybeleid van elk van de reclamepartners van umalifecoaching.be.

Advertentieservers van derden of advertentienetwerken gebruiken technologieën zoals cookies, JavaScript, of Web Beacons die worden gebruikt in hun respectieve advertenties en links die verschijnen op umalifecoaching.be, die rechtstreeks naar de browser van de gebruikers worden gestuurd. Zij ontvangen automatisch uw IP-adres wanneer dit gebeurt. Deze technologieën worden gebruikt om de effectiviteit van hun reclamecampagnes te meten en/of om de reclame-inhoud die u ziet op websites die u bezoekt te personaliseren.

Merk op dat umallifecoaching.be geen toegang heeft tot of controle heeft over deze cookies die worden gebruikt door derden adverteerders.

Privacybeleid van derden

De privacyverklaring van umalifecoaching.be is niet van toepassing op andere adverteerders of websites. Daarom raden wij u aan het respectievelijke Privacybeleid van deze derde partijen te raadplegen voor meer gedetailleerde informatie. Het kan hun praktijken en instructies over hoe de opt-out van bepaalde opties bevatten.

U kunt ervoor kiezen om cookies uit te schakelen via uw individuele browseropties. Meer gedetailleerde informatie over het beheer van cookies met specifieke webbrowsers vindt u op de respectieve websites van de browsers.

GDPR-rechten inzake gegevensbescherming

Umalifecoaching.be zal u persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee wij geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijke verplicht en toegestaan is.

Mits schriftelijke toestemming en eigen verzoek kunnen wij je gegevens delen met derden.

Wij willen ervoor zorgen dat u volledig op de hoogte bent van al uw rechten op het gebied van gegevensbescherming. Elke gebruiker heeft recht op het volgende:

Het recht op toegang - U hebt het recht om kopieën van uw persoonsgegevens op te vragen. Wij kunnen u voor deze dienst een kleine vergoeding in rekening brengen.

Het recht op rectificatie - U hebt het recht om ons te verzoeken de informatie te corrigeren die volgens u onjuist is. U heeft ook het recht om te vragen dat wij de informatie aanvullen die volgens u onvolledig is.

Het recht op wissen - U hebt het recht ons te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen, onder bepaalde voorwaarden.

Het recht om de verwerking te beperken - U hebt het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, onder bepaalde voorwaarden.

Het recht om bezwaar te maken tegen verwerking - U heeft het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens, onder bepaalde voorwaarden.

Het recht op gegevensoverdraagbaarheid - U hebt het recht om ons te verzoeken de gegevens die wij hebben verzameld over te dragen aan een andere organisatie, of rechtstreeks aan u, onder bepaalde voorwaarden.

Als u een verzoek indient, hebben wij een maand de tijd om u te antwoorden. Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op.

Informatie voor kinderen

Een ander deel van onze prioriteit is het toevoegen van bescherming voor kinderen tijdens het gebruik van het internet. Wij moedigen ouders en voogden aan hun online activiteiten te observeren, eraan deel te nemen en/of ze te controleren en te begeleiden.

Umalifecoaching.be verzamelt niet bewust enige persoonlijk identificeerbare informatie van kinderen onder de leeftijd van 16 jaar. Als u denkt dat uw kind dit soort informatie op onze website heeft verstrekt, raden wij u ten zeerste aan onmiddellijk contact met ons op te nemen en wij zullen ons best doen om dergelijke informatie onmiddellijk uit onze bestanden te verwijderen.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of over de uitoefening van uw rechten dan vragen wij u hierover direct contact met ons te nemen.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming, of om een procedure in rechte aan te spannen.

Wijzigingen in dit privacybeleid

Wij kunnen ons Privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. Daarom raden wij u aan deze pagina regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Wij zullen u op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen door het nieuwe Privacybeleid op deze pagina te plaatsen. Deze wijzigingen zijn onmiddellijk van kracht nadat ze op deze pagina zijn geplaatst.

Contacteer ons

Als u vragen of suggesties hebt over ons privacybeleid, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Update : 09/2023