nl

Het Paard als Co-Coach?

Coaching met het paard als co-coach of 'paardencoaching' zoals het ook wel genoemd wordt , is een vorm van coaching waarbij het paard wordt ingezet als hulpmiddel. 

Ik zie jullie al denken :

Hoe kan het paard nu een hulpmiddel zijn bij het zoeken naar antwoorden op persoonlijke vraagstukken of teamvraagstukken? 

Wel een kort antwoord hierop is door beroep te doen op de natuur van het paard.

Een paard is een vluchtdier dat in een kudde leeft en dat om te overleven aangewezen is op zijn gevoel, waarneming en zijn team/kuddeleden.

Het paard is een hypersensitief wezen dat rekening houdt met 'ik' - 'zij'- 'wij' en 'de wereld' om hun heen. Zij zien alles in zijn geheel, nemen de dingen waar via hun zintuigen en reageren hierop met heel hun lijf, dus non-verbaal.

Zoals paarden reageren op andere paarden, zo reageren zij ook op mensen. Zij maken geen onderscheid, ze vormen geen oordeel en zij veroordelen niet – zij zijn puur.

Door samen met het paard te werken in een open ruimte of op afstand, kom je meer in contact met je lichaam, gevoel , omgeving…het geheel. Het geheel dat door het paard wordt waargenomen en waarop het paard op non-verbale wijze gaat reageren – de paardentaal.

Het is net door deze paardentaal te kennen en te begrijpen dat inzichten duidelijk worden gemaakt van waar de spanningen, blokkades, gedrag, persoonlijke vraagstukken …. komen met als vervolg dat we hiermee aan de slag kunnen.

Het is de taak van mij als coach door middel en met behulp van het paard jou als persoon hier in te helpen, te begeleiden en samen met jou en de hulp van het paard te zoeken naar de oplossing.

Bijkomend pluspunt : als het resultaat/de verandering er is, wordt dit dadelijk zichtbaar in de paardentaal. Dus onmiddellijke feedback.